Members
Alisa Lomakina
Vitaliy Volochko
Dasha Soldatenko
Denis Ivanchuk

Zhenya Chistyakov
Kyryl Mamay
Olya Burliy
Olya Kanarskaya

Alexey Kirilov
Ivanov Artem
Surina Alina

Sim Dall'Asta
Makarchuk Yulia
Liliya Vey
Alexey Tarolo

Ruslan Millington
Ivanov Miroslav
Kosmin Andrey
Anton Onipsenko

Alexander Mishchenko
Elena Nemova
Ilya Vasiliev
Dzyubenko Vadim

Kolesnik Anna
Valentin Dudko
Komarnitsky Nikolay
Bachinsky Denis

Baglai Andrey
Romanyuk Oleg
Botsan Alexander
Dmitriy Akula

Medvedyuk Maxim
Fisher Inna
Roxanne horn
Jenya Kuzmenko

Roman Lysenko
Merinova Katerina
Vlada Liubchenko
Max Liubchenko

Anzhelika Berezhna
Mysenko Viktoriya
Andrey Tokar
Maxim Galata