Members
Alisa Lomakina
Vitaliy Volochko
Dasha Soldatenko
Denis Ivanchuk

Zhenya Chistyakov
Kyryl Mamay
Olya Burliy
Olya Kanarskaya