Members
Olya Kanarskaya
Denis Ivanchuk
Vitaliy Volochko
Olya Burliy
Dasha Soldatenko
Kyryl Mamay
Alisa Lomakina
Zhenya Chistyakov