Members
Kyryl Mamay
Vitaliy Volochko
Zhenya Chistyakov
Alisa Lomakina
Denis Ivanchuk
Olya Burliy
Olya Kanarskaya
Dasha Soldatenko